Budynek ekspozycyjno-handlowy

Warszawa, ul. Mineralna Inwestor: FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie