MODUŁOWA HALA MAGAZYNOWA

Wrocław, ul. Brochowska 23 Inwestor: COM-BUD Tomasz Skrzypczak z siedzibą we Wrocławiu

Budowa modułowej hali magazynowej z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami.