BUDYNEKI MIESZKALNE WIELORODZINNE ,,WOJSZYCKIE ALEJKI ETAP II’’

Wrocław,ul.Gałczyńskiego
Inwestor: ROBYG S.A.

Expertnadzory Sp. z o.o. podpisała umowę na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji