Construction of production and storage hall with office and technical complex, technical infrastructure and site development with obtaining occupancy permit; design-build system; Strefowa St., Dzierżoniów

Dzierżoniów, ul. Strefowa Inwestor: WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali produkcyjno-magazynowej wraz budynkiem biurowym i technicznym, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.