„Funky” – Budynek domu studenckiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i parkingową oraz zagospodarowaniem terenu wraz z drogami, przyłączami i przekładkami sieci przy ul. Robotniczej 96 we Wrocławiu