Obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmują czynności związane z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektów inwestycyjnych w tym głównie administrowanie kontraktem i zarządzanie przedsięwzięciem, nadzór, kontrola, weryfikacja, rozliczenie.

TOP