Kompleks Mieszkaniowy „Kępa Mieszczańska”

Wrocław, ul. Dmowskiego Inwestor: Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach